B?j   B?j


Fr?gor och svar om Tinnitus
Vad är tinnitus?

Information om ?ronproppar
Hörselskydd

dBdBdB.nu
Skador

F?r dig som spelar
		och arrangerar
När är högt för högt?

Läs mer om AMMOT.
Kontakt
AMMOT

F?rebyggande och behandling
Lindring

Just precis, l?nkar
Länkar

B?j
B?j
 

 
Lindring
Tillbaka till första sidan
 
OM LINDRING
Kronisk tinnitus kan idag inte botas, men den kan lindras på olika sätt. Dessutom lär sig de allra flesta att leva med sina ljud. Får du tinnitus efter t.ex. en konsert, ta det lugnt och vila öronen några dagar.
Vanligtvis går besvären över ganska snart.
Om besvären sitter i längre än en vecka:
Sök läkare!

Den högsta önskan för många med tinnitus är just att bli av med sitt
ljud. Många gånger så blir jakten på tystnaden en alltför stor belastning
och hjärnan svarar med än värre tinnitus.
När man väl är drabbad av tinnitus är det mycket vunnet om man kan
avdramatisera sitt oljud. Helst bli kompis med sin tinnitus.
Gå inte och dölj för andra att du är drabbad. Då blir det bara ännu jobbigare
vid tillfällen med höga ljudvolymer och dylikt. Jag är själv drabbad och i början berättade jag inte om min tinnitus för någon annan än min sambo. Vilket
blev till en stor belastning i längden. Berätta och jag lovar omgivningen är
otroligt förtående.
Att prata med andra som är drabbade av samma sak är också en del i
arbetet till att må bättre. Att jämföra och ge varndra tips m.m.
När man är drabbad är det lätt att det blir som en negativ kedjeeffekt. Man
mår dåligt, har svårt att sova är orolig och bara tänker på sitt ljud. Då blir
hjärnan överbelastad och svarar på ett negativt sätt.

Det är svårt att bryta den negativa trenden men det går. När man väl börjar
må bra så är det ännu lättare att må ännu bättre. Jag vet att ibland känns
det jävligt jobbigt men det måste man inse och acceptera. När du gör det
är det lättar att komma upp igen.

Det finns dock en uppsjö av metoder som kan lindra tinnitus besvär.
Här nedan finns en del metoder beskrivna.
Vissa kanske fungerar p? en person medan de inte har n?gon verkan alls p? en annan.

Observera att detta enbart är en redovisning av de metoder som brukar nämnas i samband med behandling av tinnitus. AMMOT tar inte ställning eller ansvar för att dessa metoder fungerar.

nästa sida finner du en hel del tips som kan göra det lättare
att uthärda din tinnitus.TRYCKKAMMARE
Det finns behandlingsförsök både med över och undertryckskammare.

AKUPUNKTUR
Vissa har blivit bättre av akupunktur. På Karolinska sjukhuset har det
genomförts försök med akupunktur. De flesta hade oförändrad tinnitus
efter behandlingen. Några blev bättre och någon blev sämre.

GINKO BILOBA
Är ett naturläkemedel som kan köpas på hälsokostbutiker. Det sägs att
Ginko Biloba har en positiv effekt på blodflödet i kroppen. Nedsatt
blodflöde leder till syrebrist i kroppens olika organ. Brist på syre påverkar i synnerhet hjärnan vilket kan orsaka tinnitus.
Forskning med Ginko Biloba har genomförts på Karolinska sjukhuset.

SILICA
Är ett tillskott bla av kisel, finns att köpa i hälsokosten. Detta hade
avsevärt förbättrat en av våra medlemmars tinnitus och framförallt
hjälp till mot ljudkänsligheten. Detta preparat stärker naglar och hår!
Finns att köpa på hälsokostbutiker.

ANTIDEPRESSIVA MEDEL
Atidepressiva medel ges ibland till tinnitusdrabbade.De kan påverkar "ljudfiltret
i hjärnan. På ett liknande sätt som när "stänger av" ljudet av en tickande klocka i
sovrummet.
Ett bättre allmäntillstånd gör ävan det att tinnitusen blir lättare att leva med.

MASKERING
De flesta som har tinnitus upplever att ljuden är besvärligare när det är tyst i omgivningen. Då kan man helt eller delvis dölja tinnutusljuden med musik,
elektrisk fläkt eller annat.
Ett mer sofistikerat sätt ?r att skaffa en tinnitusmaskerare. Det är en liten
apparat som skapar bakrundsljud som skall vara så likt ditt eget ljud som
möjligt samt något starkare och bärs i eller bakom örat. På så sätt är det
tänkt att din tinnitusljud skall minska i styrka. Man har dock kommit fram
till att minskningen blev temporär och därefter ökade ljuden i örat.

LJUDSTIMULERING
Under minst ett år mer än sex timmar om dagen skall patienten bära
ljudstimulatorer. De alstrar ett svagt vitt brus.
Efter ett tag lär sig hjärnan att koppla bort detta brus. På så sätt kan
hjärnan även sålla bort tinnitusljuden.
Denna behandling har givit goda resultat.

BETTSKENA
Ett spänt käkparti kan förvärra eller orsaka tinnitus. Spänningarna brukar minska eller försvinna om man använder bettskena under natten.
Kostnad 1.500 kr och uppåt.

LASER
Behandling sker med lågeffektslaser (LLLT - Low Level Laser Therapy) är icke-invasiv (man går ej igenom huden, d.v.s. ingen risk för infektioner). Ofta kombineras behandlingen med Ginko Biloba eller någon annan form av medicin. Kostnad 650 kr per gång. Behandling minst 10 ggr.
Länk1
Länk2

MASSAGE
Massage i största allmänhet gör att du blir avslappnad och upplever din tinnitus mindre störande. Massage av en viss muskel i nacken kan göra att tinnitusen lindras eller försvinner.
Det finns de som helt har blivit av med sin tinnitus med hjälp av denna behandlingsmetod.

SKÄRA AV HÖRSELNERVEN
Denna form av "behandling" görs knappast längre. I de fall det har gjorts har patienten varit döv. Flera patienter fick värre tinnitus efter operationen.

HÖRAPPARAT
En hörapparat gör att omgivande ljud förstärks och på så sätt märks tinnitusen mindre.

PSYKOLOGISK BEHANDLING
Senare tids forskning har visat på ett samband mellan depression, stress, utbrändhet och tinnitus. Många som drabbas av tinnitus hamnar dessutom i
ett kristillstånd där man kan behöva psykologisk hjälp för att ta sig ur kristill-ståndet. Kognitivt inriktad behandling kan hjälpa till att få ett mer avslappnat förhållningssätt till tinnitusljuden. Counselling (klargörande samtal) är en metod
för att få en bild över tinnituspatientens livssituation, men avseende på föränd-
ringar som måste till för att lära sig leva med tinnitusen, och samtidigt kunna bibehålla största möjliga livskvalitéet.

TRT-terapi
Tinnitus retraining therapy, av Hazell och Jastreboff, är en väl beprövad behandlingsmetod, när det gäller personer med tinnitus och eller
ljudöverkänslighet utan hörselförlust. Forskning i USA, visar att c:a 60%
av 400 blev hjälpta med denna metod.

Man använder sig av en ljudstimuleringsapparat också kallad brusapparat,
bakom örat, som är kopplad till en standardkrok, vilken sitter i ytterdelen
av örat, så öppen som möjligt. Utseendet liknar en vanlig bakom örat
hörapparat utan förstärkning med ett bredbandigt vitt brus. Apparaten
används bilateralt, trots ensidig tinnitus för att inte överföra upplevelsen
av, att tinnitus låter i det tinnitusfria örat.

Brusapparaten används i c:a 1-1,5 år, dagligen, minst 6 timmar/dygn
och med återkommande besök på hörselkliniken.

Detta är ingen masker i vanlig mening, utan brusljudet från apparaten
skall vara något under tinnitusnivån. Personen lyssnar till både sitt eget
ljud och brusljudet(hjärnans omträning). Personer med enbart
ljudöverkänslighet har till en början en mycket låg nivå inställd på
brusapparaten för att sedan öka och då ökar toleransen för ljud i och
med det.

Renodlad TRT har ej samtalsterapi med som en del i behandlingen, vilket vi i Stockholm har, så man kan säga att TRT i Stockholm är en modifierad TRT, som använts sedan mitten av 90-talet.BERÄTTA OM DINA ERFARENHETER!

Har du erfarenhet av någon behandlingsmetod eller läkemedel,
maila oss och berätta.
 

Uppdaterad 100119


AMMOT: ammot@dbdbdb.nu
AMMOT, Tideliusgatan 22b, 118 69 Stockholm
tel 08 - 442 32 97
Copyright © AMMOT

B?j   B?j