B?j   B?j


Fr?gor och svar om Tinnitus
Vad är tinnitus?

Information om ?ronproppar
Hörselskydd

dBdBdB.nu
Skador

F?r dig som spelar
och arrangerar
När är högt för högt?

Läs mer om AMMOT.
Kontakt
AMMOT

F?rebyggande och behandling
Lindring

Just precis, l?nkar
Länkar

B?j
B?j


 

 
Tillbaka till första sidan
     
MATERIAL
Vill du beställa - ring 08 - 442 32 97 eller maila AMMOT
 
Huller om Buller med Tone och Poff

Materialet innehåller följande:

  • Huller om Buller med Tone och Poff - fem ljudhistorier i bokform tänkta att användas under samlingen en temavecka med tillhörande samtalsfrågor och ljudövningar
  • CD med låtlåtar - sånger om ljud och hörsel
  • Handledningshäfte för lärare/personal

Hör du du ? !
   
En film om musik och tinnitus. I filmen får du träffa några som har tinnitus, du får veta lite om hur örat fungerar, och om vad ljud egentligen är för något. Du får också lära dig hur man undviker att få tinnitus. Medverkande: bl.a. Sahara Hotnights, Professor Ulf Rosenhall, Lasse "Trazan" Åberg och Robyn. DVD. Längd: 16 min.

Lyssna till vad hör
   
Den här handboken är en praktisk vägledning för dig som söker ett lustfyllt sätt att arbeta med ljud och hörsel i skolan. Ammot har genomfört projektet "Lyssna till vad du hör" i tio skolor runt om i landet och de trehundra medverkande eleverna i årskurs 6-9 gav det mycket goda vitsord.

Skumproppar    
   
Skumproppar dämpar ganska mycket, uppåt 30 dB, mest i diskanten, vilket gör att det kan vara svårt att uppfatta tal och att ljud förvrängs och låter basigt. Dessa fungerar bra när man vill skydda sig mycket och inte är beroende av någon ljudkvalité, t ex på diskotek.

Musikproppar

   
   
Hörselskydd för musiklyssnande. Musikpropparna ger lite mindre dämpning än skumpropparna – mellan 20-25 dB – och ljuden förvrängs inte lika mycket vilket gör det lättare att uppfatta tal.

Ljudnivåmätare

 
Vill du beställa - ring 08 - 442 32 97 eller maila AMMOT


Uppdaterad 100119


AMMOT: ammot@dbdbdb.nu
AMMOT, Tideliusgatan 22b, 118 69 Stockholm
tel 08 - 442 32 97
Copyright © AMMOT

B?j
 
B?j