B?j  B?j


Fr?gor och svar om Tinnitus
Vad är tinnitus?

Information om ?ronproppar
Hörselskydd

dBdBdB.nu
Skador

F?r dig som spelar
och arrangerar
När är högt för högt?

Läs mer om AMMOT.
Kontakt
AMMOT

F?rebyggande och behandling
Lindring

Just precis, l?nkar
Länkar

B?j
B?j


 

 
Tillbaka till första sidan
     
PROJEKT
AMMOT bedriver och har bedrivit ett antal projekt, här är några:

TONE OCH LJUDIT - en liten öronrevy för pyttesmå hårceller!


Foto: Jeanette Andersson

Kapten Tone och Rektor Ljudit gör en avstickare från Ljudhjältarnas moderskepp! De har fått höra att det finns pyttesmå hårceller på planeten Tellus som behöver undsättning. Kapten Tone spanar efter oljud och samlar in tystnad, och rektor Ljudit tar med sig barnen in i örats vindlingar. Vad nu? Vad är det för figurer som bor i hattasken?


Foto: Jeanette Andersson


Längd: 30 min

Målgrupp: 2-5 år, 20-40 barn/föreställning

Lokal:Samlingslokal på förskola OBS! Ej gymnastiksal eller ekande lokal!

Spelyta/utrustning:3x2 m. Vanligt eluttag, 230 V.

Kapten Tone:Maria Blom – sång, gitarr, cajun (arbetat med Ulf Lundell, Eldkvarn)

Rektor Ljudit: Hanna Melanton Appelfeldt – sång, bas, rytmer (rytmikpedagog, tidigare producent bland annat på Teater Brunnsgatan 4, Moderna Dansteatern)Idé och text: Maria Blom, Hanna Melanton Appelfeldt

Musik: Maria Blom, Hanna Melanton Appelfeldt (samt Tomas Hirdman med Hårcellen Ellen)

Regi: Ika Nord

Kostym: Hanna Zetterström Gradin

Pris: Enligt överenskommelse. Omkostnader för resa och logi tillkommer vid långa resor.

Referens: Cecilia Elofsson, Hasselbackens förskola, Mariestad. Tfn: 0501-75 52 43.

Föreställningen produceras av AMMOT med stöd av Stockholms läns landsting, SLL.


För frågor, bokning och information kontakta:

Pia Ringstrand på AMMOT, Artister och Musiker mot Tinnitus
Tel: 08-442 32 97 / 073-692 85 83
Mail: ammot@dbdbdb.nu


LJUDHJÄLTARNA - en musikalisk öronfiction för lite större hårceller! Med stöd av SLL, Konsumentverket och AFA Försäkring.


Foto: Jeanette Andersson

Ett öra har larmat! Kapten Tone, Ljudo och Prins Poff tar sig genom ljudrymden och landar i skolan för att fånga det stora oljudet. Men är positionen verkligen rätt? Är det inte väldigt tyst? Det måste vara ett falskt alarm, eller…? Just som de tre vännerna är övertygade om att platsen är tyst och säker för alla små hårceller, går larmet. Det är dags för Ljudhjältarna att spetsa öronen och ge sig ut på jakt i skolan. Väl tillbaka i rymdörat konstaterar de att det var alldeles för mycket ljud därute. Våra tre oljudsväktare räcker inte till, fler ljudhjältar behövs för att vi ska få en öronvänligare värld. In kommer Ljudit rektor och professor på Ljudhjälteakademin med sin assistent och instruktör Knaster för att leda barnen genom Ljudhjälteakademins inträdesprov. När dagen är slut har 80 nya Ljudhjältar examinerats och fått sitt Ljudhjältecertifikat. Kampen mot oljuden går vidare.


Foto: Jeanette Andersson

Medverkande:

Kapten Tone: Maria Blom Cocke, sångerska, låtskrivare och projektledare för AMMOT

Prins Poff: Tomas Hirdman, barnmusikkompositör som skriver musik för bl.a. SVT Bolibompa

Ljudo: Robert Cronsioe, musiker; som spelat med Cardigan, Thåström och på BUS

Ljudit: Hanna Melanton Appelfeldt Knaster: Olle Svensson / Daniel Rossetti

Regi: Hanna Melanton Appelfeldt

Text: Hanna Melanton Appelfeldt, Maria Blom Cocke, Tomas Hirdman

Musik: Maria Blom Cocke, Tomas Hirdman

Scenografi och kostym: Katrin Brännström Scenmästare: Olle Svensson / Daniel Rossetti

Hörselforskare: Kim Kähäri

Producent: Hanna Melanton Appelfeldt och Pia Ringstrand.

Tider: kl.10.00 – 13.30

Målgrupp: 7-9 år, vid utrymme även 6-åringarna.

Målgrupp: Antal publik: ca 80 barn samt vuxna

Lokal: Gymnastiksal samt 3 klassrum

På scen: 5 pers Ljudhjältarna produceras av AMMOT med stöd av AFA Försäkring, Stockholms läns landsting, Konsumentverket och Stiftelsens Ulf Lundahls Minnesfond.

Tack till: Ecophon, Audiologiskt forskningscentrum i Örebro, Sperian Protection och Riksteatern

En speciell Ljudhjältehemsida för unga är under planering.

För frågor, bokning och information om Ljudhjältarna kontakta:

AMMOT (Artister och Musiker mot Tinnitus) Tel: 08-442 32 97
Mail:ammot@dbdbdb.nu


Huller om Buller med Tone och Poff – en liten öronrevy för små hårceller!

Foto: Lars Peter Roos

Nu kommer favoriterna från Huller om Buller- studiematerialet för förskolan - med en Sverigeturné i örats tjänst!

Tone och Poff har fått sällskap av Ljudo på scenen och tillsammans gör de en musikföreställning vars uppdrag är att väcka barn och pedagogers intresse för att aktivt utforska vår hörsel och vår ljudvärld.

Att hörselsinnet idag belastas hårt är bekant för de allra flesta. I föreställningen om Tone och Poff tas vi med in i örat där barnen bland annat får hjälpa till att trösta Hårcellen Ellen som har råkat i vägen för höga ljudvågor!

Medverkande:

Tone: Maria Blom- sångerska, låtskrivare och projektledare för AMMOT

Poff: Tomas Hirdmanbarnmusikkompositör, skriver musik för bl a Bolibompa

Ljudo: Robert Cronsioe – musiker som spelat med Cardigans, Thåström och numera är husmusiker på Barnens Underjordiska Scen- BUS i Stockholm

Regi: Hanna Melanton- Appelfeldt är utbildad inom rytmik och pedagogik på Kungliga Musikhögskolan  

Scenografi: Astrid Stenberg

Kostym, mask: Eva Lindelöf

Längd: ca 35 min

Lokal: t.e.x. samlingslokal på dagis (spelyta 3x3 m). Ej en gymnastiksal.

Pris: för prisuppgift kontakta AMMOT

Lämplig målgrupp: 3-5 år, 40 barn max

Projektet stöds av Allmänna Arvsfonden samt AFA och är subventionerat för att rikta sig till arbetsmiljö i förskolan. Det subventionerade priset gäller de första 60 bokade föreställningarna som sker ute på förskolor i nära kontakt med barn och personal.

För spelningar i offentliga lokaler - ta kontakt för prisuppgift!

Under våren 2007 turnerar den lilla öronrevyn för små hårceller i Stockholmsregionen, hösten 2007 bär det iväg ut i landet!

Är du intresserad av ett besök av oljudsväktarna, eller har några frågor, kontakta: AMMOT
tel 08-442 32 97
ammot@dbdbdb.nu
Huller om Buller
I flera år har vi på AMMOT fått förfrågningar om vi har något material för de riktigt unga.
Detta har vi nu tagit fasta på i vårt projekt "Huller om Buller" med medel från bl.a. Allmänna arvsfonden. Materialet innehåller följande:

 • Huller om Buller med Tone och Poff -fem ljudhistorier i bokform tänkta att användas under samlingen en temavecka med tillhörande samtalsfrågor och ljudövningar
 • CD med låtlåtar - sånger om ljud och hörsel
 • Handledningshäfte för lärare/personal

I boken möter vi Tone och hennes hund Poff som undersöker vår ljudvärld och guidar barnen till förståelse för hörseln och lyssnandet. I handledningshäftet finns instruktioner för hur man kan använda boken och skivan. Här finns det även tips om hur man praktiskt kan förändra den rumsliga akustiken, skapa lugnare miljöer samt hur man som personal kan göra för att spara sin egen och barnens röst och hörsel.

Syftet är att ge lärare/pedagoger och barn ett material att kreativt kunna arbeta kring ljud och hörsel. Detta för att öka medvetenheten om den egna hörseln och om vår allt mer komplexa ljudvärld och ljudmiljö. Syftet är även att stärka den egna förmågan att påverka densamma.
Målsättningen med detta material är att fylla det kunskapsbehov som finns om hörsel och ljud för barn i förskoleåldern. Vi hoppas att Huller om Buller skall vara lika engagerande och inspirerande för barn såväl som vuxna.


Här kan du höra Maria bli intervjuvad i
radioprogrammet "Mitt i Musiken", P2 >>

För information och beställning kontakta:

AMMOT
Tfn 08-442 32 97
eller maila
ammot@dbdbdb.nu


Lyssna till vad hör
"Lyssna till vad du hör? är ett ljudprojekt som riktar sig till skolan. Skolklasser från hela landet har varit med och gjort ljudkartor, ljuddagböcker och på olika sätt undersöka ljuden i vår närhet.

Lyssna till vad du hör
-projektet har nu blivit en handbok om ljud och hörsel!

Lyssnar du till vad du hör eller hör du det bara? Detta är en av
de intervjufrågor som eleverna får ställa till intervjupersoner på
stan. Över 300 elever runt om i Sverige har utbildat sig till ljud-
piloter genom vårt projekt kring hörsel och ljudkunskap. Av
projektet blev en metod. Av metoden blev en bok. Nu hoppas vi
att denna bok skall nå så många som möjligt så att antalet ljud-
piloter i landet bara ökar och ökar!

Genom boken Lyssna till vad du hör skall lärare och elever själva
kunna arbeta med att studera och påverka sin ljudmiljö. Det behövs.
Skolornas lokaler är ofta dåligt ljuddämpade och ljudnivåerna är höga,
inte minst i matsalar och gymnastiksalar. Ljudvolymen på skoldisco
når ibland mycket skadliga nivåer. Kunskapen om den egna hörseln
och om ljudmiljöers påverkan på kropp och själ är tyvärr ännu mycket
liten både bland personal och elever.

En enkätundersökning som vi gjort bland ungdomar i åldrarna 15-20
år visar att så många som 15%(!) av de tillfrågade har dagliga problem
med tinnitus. Många uppger hög ljudvolym, bland annat på konserter
och disco, som orsak. Även buller i klassrum anges som orsak.

Boken Lyssna till vad du hör innehåller förutom beskrivning av projektet
även fördjupningsdelar med ljudhistorik, ljudens egen ordlista - från
AMMOT till Öra, frågor och svar om tinnitus och tips på hur man med
enkla medel kan göra sin skola mer hörselvänlig. Till boken hör även en hemsida där man bland annat kan hämta hem bilder till en
OH serie, texten till densamma finns i boken.

Beställ boken här >>

För mer information kontakta AMMOT, Maria Blom tel 08 - 442 32 97
maria.blom@dbdbdb.nu

Länk till LYSSNAs hemsida >>AMMOTs ubildningsprojekt
Mer kunskap om hörsel och ljudsäkerhet behövs. Det har vi kunnat konstatera under de två år som det Allmänna arvsfondstödda projektet varit igång. De grupper vi vänder oss till i första hand är musiker, musiklärare ,ljudtekniker, arrangörer och DJs. Syftet med projektet är att ge förslag till utbildningsinsatser för de här grupperna.

AMMOT har under 2001-2003 arbetat med att kartlägga behovet av utbildning inom hörsel och ljudsäkerhet för ett antal nyckelgrupper bland ljudalstrare, nämligen musiker, musiklärare, arrangörer, ljudtekniker och DJs. Detta projekt är finansierat av Allmänna arvsfonden.
En del av kartläggningen består av en enkät, som vi sände till landets musikerutbildningar (130 st) vintern 2002. Den presenteras i en rapport, "Hörsel och ljudsäkerhet på musikutbildningarna - undervisning och kunskapsnivåer" (AMMOT 2002) som visar att hörsel och ljudsäkerhet ligger långt ner på prioriteringslistan på de flesta av utbildningarna. Utbildningsledarna på musikhögskolorna uppger att lärarna har mindre kunskaper i ämnet än eleverna. På estetprogrammen med musikinriktning ingår viss undervisning kring risker med höga ljudnivåer i ämnet Arbetsmiljö och säkerhet, men det finns inget uttalat krav i läroplanen på att kunskaper i hörsel och ljudsäkerhet skall ingå i utbildningen.
Folkhögskolorna är de som har minst tid i utbildningen till dessa ämnen. Bland dem finns dock några som satsar på denna undervisning, bland andra Karlskoga folkhögskola.
Endast 14 procent av utbildningsledarna anser sig ha tillräckligt mycket undervisning i hörsel och ljudsäkerhet.

En annan enkät; "Höga ljudnivåer - ungdomars beteenden, kunskaper och attityder" (AMMOT och Socialstyrelsen 2002), - visar att 15 procent av ungdomarna har dagliga problem med tinnitus, att över hälften av dem inte haft någon undervisning om hörsel och ljud i skolan och att en majoritet anser att ljudnivåerna på inomhuskonserter är för höga.

Målet med projektet är att presentera utbildningspaket inom hörsel och ljudsäkerhet, baserade på behoven och riktade till målgrupperna.
En ansökan om förlängning av projektet med 1 år är inlämnad till Allmänna arvsfonden. Detta för att några av de idéer och förslag AMMOT kommit fram till skall kunna implementeras och prövas i pilotprojekt.

Något av det vi vill göra är:
 • Utbildning av rockkonsulenter inom studieförbunden
  De studieförbund som är verksamma inom musikområdet bildade under 2002 en samverkansgrupp, baserad på gemensamma intressen och behov av att marknadsföra sin verksamhet gentemot bidragsgivare och andra. I studieförbundens regi spelar uppemot
  100 000 musiker. De är även stora arrangörer och genomför runt 5 000 konserter varje år.
  Som samordnare för rockmusikverksamheten i distrikten fungerar rockkonsulenterna (de har olika benämningar, men kallas ofta så). De är ca 400 till antalet och har en nyckelposition eftersom de har kontakt med och handleder musikgrupperna.
  I samarbete med den nybildade samverkansgruppen, och under förutsättning att ekonomiskt stöd beviljas, kommer AMMOT att genomföra utbildningar i hörsel och ljudsäkerhet för dessa 400 rockkonsulenter, vilka sedan har möjlighet att föra kunskapen vidare till cirkelledare och musiker. Här ingår även översyn och förbättringar av lokaler, akustik, teknik

  .
 • Tour Clinic
  Tour Clinic är en ny form av geografiskt spridd symposieserie, kopplad till livemusik, vilken är ett led i att sprida kunskaper och försöka få igång en kommunikativ process mellan de olika parterna som är involverade i livemusiksammanhang. En kombination av högkvalitativ konsertupplevelse för allmänheten, och clinics för musiker - såväl proffsmusiker, musikstudenter som fritidsmusiker - musikarrangörer, ljudtekniker, tjänstemän på miljökontor, med flera.
  Syftet är att erbjuda kunskaper och teknik för en varaktig anpassning av publik- och scenljud till för hörseln oskadliga nivåer. Detta innebär ett nytt sätt att betrakta liveljud - att låta kvantiteten vara underordnad kvalitén. Finansiering av Tour Clinic söks av AMMOT via Framtidens Kultur och medfinansiärer och samarbetspartners är Rikskonserter, Musikhögskolan och Acusticum i Piteå (Luleå tekniska universitet). Beslut tas i augusti 2003.


 • DJ-kampanj
  Louise Ström konstaterar i sin rapport WAX - en medie- och kommunikationsvetenskaplig studie av DJs; hörsel och ljudsäkerhet
  ( Högskolan i Dalarna 2002) att det finns två grupperingar inom DJ-leden; en som är positivt inställd till diskussioner kring ljudnivåer och begränsningar och en annan som är mera avvaktande och anser att det är var och ens ansvar att skydda sig om man tycker det är för starkt. Detta bör inte ses som ett hinder för utbildning och information, menar författaren, men informationen bör avpassas till båda grupperna och utformas av professionell marknadsföringsfirma tillsammans med företrädare för DJ-kåren. Budskapet är att övertyga målgruppen DJs om att de kan ta ansvar för sina egna och andras öron i en specifik situation, menar Louise Ström. Informationen bör vara verklighetsförankrad och illustreras genom specifika exempel. Det som framförallt efterfrågas är lättillgänglig information om ansvarsfrågor och lagstiftning.


 • Högskoleutbildningar
  AMMOT har erbjudit sig att stå som samordnare för en del av en
  5-poängskurs (1 poäng) i liveljudteknik vid ljudingenjörsutbildningen, Musikhögskolan i Piteå, vilken kommer att innehålla bland annat följande moment:
  - örats anatomi och funktion
  - musikrelaterade hörselskador; orsakssammanhang, förekomst, typer
  - historisk bakgrund till dagens höga ljudnivåer
  - kommunikation musiker-ljudtekniker-arrangör
  - ansvarsfrågor, lagstiftning

Har du frågor eller frågor eller synpunket på AMMOts utbildningsprojekt
är du väkommen att kontakta Christine Hellqvist.


Uppdaterad 100119


AMMOT: ammot@dbdbdb.nu
AMMOT, Tideliusgatan 22b, 118 69 Stockholm
tel 08 - 442 32 97
Copyright © AMMOT

B?j
 
B?j